Mom,
I See War

התוכן המוצג בגלריה הדיגיטלית שלנו מתאר חוויות אמיתיות של מלחמה, אשר עשויות לעורר טריגר ולהיות קשות לצפיה. מומלץ לצפות בתוכן זה בשיקול דעת.

מלחמה היא לא משהו שאף אחד מאיתנו צריך לחוות, ובטח שלא ילדים. אבל 1 מכל 6 ילדים חי באזורי עימות ברחבי העולם. עבורם, זה לא סיוט מדומיין, זו המציאות איתה הם מתמודדים מדי יום.

"אמא, אני רואה מלחמה" הוא מוזיאון דיגיטלי המתעד את חוויותיהם האישיות של ילדים באזור עימות מזוין, כפי שהן מתבטאות באמנות שלהם. הפרויקט נועד לספק ביטוי מוחשי ולא מסונן למלחמה מנקודת מבט ילדות-פיוטית ודמיונית.

באמצעות טכנולוגיה כמו בלוקצ'יין, עשינו דיגיטציה וארכיון של יצירות האמנות כדי להפוך לחלק מהרשומה ההיסטורית של האנושות של ילדים שנפגעו ממלחמה.

האוסף הגדול בעולם של אמנות הנוצר על ידי צעירים ניצולי מלחמה.