מדיניות הפרטיות של הארכיון הדיגיטלי של אמנות ילדים בעת מלחמה

 

בתוקף: מיום 3 במרץ שנת 2022

 

 1. מבוא

 

מדינות הפרטיות הזאת מפרטת את האופן בו אנו אוספים, משתמשים, מאבטחים וחושפים מידע אישי בארכיון הדיגיטלי של אמנות ילדים בעת מלחמה. אני שואפים להבטיח את סודיות הפרטים והבטיחות של המשתמשים בפלטפורמה שלנו. עצם גישתך לאתר האינטרנט שלנו או לשירותינו או השימוש בהם מהווה הסכמה עם התנאים של מדיניות הפרטיות הזאת.

 

 1. מידע שנאסף על ידינו

 

ארכיון MISW (Mom, I see war) לא יישא באחריות למהימנות המידע שנמסר על ידי אפוטרופסים של המשתתפים בפרויקט, אינו עוסק באיסוף או בעיבוד של פרטים אישיים של האפוטרופסים ושל המשתתפים בתערוכת קולאז', אינו בודק מסמכים מזהים של האפוטרופוס ושל המשתתף בתערוכה. מהמשתתפים שמוסרים את יצירותיהם לארכיון אנו עשויים לאסוף סוגי מידע אישי הבאים:

 

 • שם, גיל, יישוב, מדינה ופרטי קשר (רק כתובת דוא"ל) בלבד
 • יצירות שהוגשו ותיאוריהן
 • תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים כגון תגובות או ביקורות
 • כל מידע נוסף אחר אותו המשתמשים מסרו מרצונם

 

היצירות שמתקבלות ע"י MISW מיועדות להצגה ויכולות להיות ציורים, כרזות, אגדות, שירה, מסות ויצירות מסוגים אחרים שנוצרו בסגנונות ובטכניקות שונים ואשר נמסרו כמועמדות בצורה של תצלומים או של חפצים.

 

 1. שימוש בפרטים אישיים

 

אנו עושים שימוש בפרטים אישיים שנאספו למטרות הבאות:

 

 • אצירה והצגה של יצירות אמנות בארכיון הדיגיטלי
 • תקשורת עם המשתמשים בנושאים הקשורים לבקשותיהם, לשאלותיהם או לעדכונים
 • שיפור ושכלול של חוויית המשתמש בפלטפורמה שלנו
 • ניהול מחקרים או ניתוח לבירור מגמות והעדפות
 • משלוח ידיעונים, עדכונים או פרסומות בהסכמת המשתמש
 • קיום התחייבויות על פי דין ועמידה בתנאי השירות שלנו

 

 1. זכויות יוצרים

 

מספר היצירות שמשתתף אחד רשאי להגיש אינו מוגבל. היצירה תוּכַן באופן עצמאי או במשותף עם אחר ולא תפגע בזכויות ובאינטרס של אחרים לרבות בזכויות יוצרים, בפרטיות, באושיות המוסר וכו'. זכויות יוצרים בכל היצירות שהוגשו תישמרנה לילדים האמנים. אין בהצגת היצירות במוזיאון שלנו משום המחאת זכויות יוצרים.

 

 

 1. אבטחת פרטים אישיים

 

אנו שואפים להגן ככל האפשר על הפרטים האישיים שהופקדו בידינו. פרטים אישיים מכל סוג שהוא שנאספו יאוחסנו בצורה מאובטחת וישמשו אך ורק למטרות שהוצהרו בעת איסופם. למבקרים תינתן הזדמנות לסרב לאיסוף פרטים כל עוד זה אפשרי. לצורך הגברת בטיחותו והבטחת שלמותו של הארכיון הדיגיטלי יישמנו טכנולוגיות נוספות כגון אחסון של אוספים בבלוקצ'יין. שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין מאפשר אחסון מבוזר המוגן מפני פריצה וכך מבטיח שמירה על יצירות אמנות ועל פרטים אישיים המאורכבים בארכיון. זה עוזר בצמצום סיכונים הכרוכים בפריצה, בשינוי או במחיקה של הנתונים. יחד עם זאת על אף שטכנולוגיית בלוקצ'יין מגבירה בטיחות אנו עדיין נעזרים בשיטות סטנדרטיות אחרות של מיגון מפני סיכונים אפשריים.

 

 1. זכות מחיקה

 

לדרישתו של ילד או של אפוטרופסו אנו נמחק את יצירותיו ואת פרטיו האישיים של הילד מרישומינו ומתערוכות ובלבד שהמשתתף יוכיח כי הוא האמן המקורי.

 

 1. שיתוף פרטים אישיים

 

איננו עוסקים במכר, בחילופין או במסירה של פרטי קשר של המשתמשים לגורמים שלישיים. בכוונתנו להשתמש רק בפרטים אודות שם, גיל, יישוב ומדינה של אלה שיצירותיהם התקבלו בארכיון. אם המשתתף מתנגד להצגת פרטים אלה לצופים בארכיון עליו ליצור עמנו קשר על מנת לסכם תנאים מיוחדים.

 

 1. קבצי cookie וטכנולוגיות מעקב

 

ייתכן שנעשה שימוש בקבצי cookie ובטכנולוגיות מעקב אחרות לצורך שיפור חוויית המשתמש ואיסוף נתונים אודות הרגלי שימוש. משתמשים יכולים להשתמש בהגדרות הדפדפן שלהם כדי לנהל שימוש בקבצי cookie.

 

 1. קישורים חיצוניים

 

בפלטפורמה שלנו עשויים להתפרסם קישורים לאתרי אינטרנט או לשירותים חיצוניים. איננו אחראים למדיניות הפרטיות הנהוגה או לתכנים הזמינים באתרי אינטרנט חיצוניים. לפני מסירת כל מידע אישי על המשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים כאמור.

 

 1. פרטיות של ילדים

 

חשוב לנו מאוד להגן על פרטיות של ילדים. איסוף פרטים אישיים מבני נוער מתחת לגיל 18 ייעשה רק בהסכמה מאושרת של הוריהם. אפוטרופסים של היוצרים יציינו בכתב מועמדות מידע אודות היוצר, את גילו, את יישוב מגוריו וכן יצרפו את תצלום היצירה. מותר להשתמש בשם בדוי או להגיש יצירה בעילום שם כחלופה לציון שם היוצר.

 

 1. הגבלת שימוש בבינה מלאכותית על ידי חברות חיצוניות

 

חל איסור מוחלט על שימוש בארכיון הדיגיטלי של אמנות ילדים בעת מלחמה על ידי חברות חיצוניות בתחום בינה מלאכותית או על ידי ארגונים חיצוניים אחרים לכל מטרה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מנהלי הארכיון. אסור זה כולל אך לא מוגבל בשכפול, הפצה, הצגה פומבית או כל שימוש מסחרי ביצירות אמנות ובמידע הקשור אליהן שמאוחסן בארכיון. חברות חיצוניות בתחום בינה מלאכותית או גורמים שלישיים העושים שימוש כלשהו בארכיון ללא אישור צפויים להיתבע לדין ולהיות נתונים לעונשים על פי דין אזרחי או פלילי הקבועים בחוק.

 

אנא שים לב כי הוראה זו חלה בהתאם לדין הנהוג בתחום שיפוט של מקום מושבך וצריכה להיבחן על ידי משפטנים על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות.

 

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות הפרטיות הזאת מעת לעת לכן אנא הקפידו לעיין בה לעתים תכופות. שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר זה. אם המדינות תשתנה באופן מהותי אנו נודיעכם על עדכונה כאן כדי שתוכלו לדעת איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם ישנן כאלו, אנו משתמשים בו ו/או חושפים אותו.

 

 1. קשר עמנו

 

עם שאלות, דאגות או בקשות בקשר למדיניות הפרטיות הזאת או לעיבוד פרטים אישיים אנא צרו עמנו קשר בכתובת contact@misw.org. עצם שימושך בארכיון הדיגיטלי של אמנות ילדים בעת מלחמה מהווה אישור כי עיינת במדיניות הפרטיות, הבנת אותה ומסכים איתה.

 

 

תנאי השתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים

לארכיון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה"

 

 1. תנאים כללים

 

1.1 תנאים אלה מגדירים מתכונת השתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים לארכיון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה".

"אמא, אני רואה מלחמה" הוא ארכיון דיגיטלי המתעד חוויה של מלחמה דרך יצירות של ילדים שאת חייהם היא פקדה.

מטרת המוזיאון היא להציג באמצעות גלריות דיגיטליות וכן תערוכות עם שימוש במציאות רבודה ובמציאות מדומה נקודת מבט חדשה על מלחמה דרך עיניים של ילדים אשר חווים אותה ולהנציח את חשיבותה של נקודת מבט זו; לאפשר לאנשים להבין השלכות של עימותים מזוינים ומלחמות אותם הם יוזמים והחשוב מכל – להעדיף שלום כדי לשנות את עתידם של ילדם החיים בתנאי מלחמה.

 

הקמתו והעשרתו של אוסף ציורי הילדים למוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" ייעשו על מנת להנציח ולשמר בתולדות העולם את הביטוי היצירתי לנקודת מבט של ילד על אירועים המתרחשים הן באוקראינה הן במדינות אחרות בעולם שבהן מתחוללות מלחמות.

 

1.2 יוזם הקמת המוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" הוא ארגון ללא כוונת רווח מקליפורניה " Mom I See Foundation " (קרן חסד "אמא, אני רואה", להלן – "היוזם").

שותפת היוזם היא אגודת "מעבדה של הנפקת מטבעות ראשונית. אוקראינה" וכן יחידים ותאגידים אחרים אשר הביעו את רצונם להצטרף לפרויקט על מנת לסייע במימוש עיקרי מטרותיו.

 

1.3 המשתתפים החפצים לקחת חלק בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי יכולים להיות יחידים אזרחים אוקראיניים מתחת לגיל 18 (להלן – "המשתתפים") אשר ישתתפו באמצעות אפוטרופסיהם בלבד.

 

יצירות של המשתתפים בפרויקט שהם ילדים מתחת לגיל 18 אך אינם אזרחים אוקראיניים או אינם מתגוררים בתחומי אוקראינה עשויות להיות מוצגות בדפי הפרויקט (אולם לא ייכללו באוסף) כאות הזדהות עם אוקראינה במאבקה נגד הפולשים הרוסיים וכן נגד גורמים אחרים העוסקים בפעילות צבאית עוינת.

 

1.4 היצירות שמתקבלות על ידי היוזם לאוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי יכולות להיות ציורים, כרזות, אגדות, שירה, מסות ויצירות מסוגים אחרים שנוצרו בסגנונות ובטכניקות שונים והוגשו כמועמדות בצורה של תצלום בצירוף אופציונלי של הערות וציטוטים של היוצר.

 

1.5 עיקרי המטרות של פרויקט הקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי הם:

 • איסוף תצלומים של יצירות מאוקראינה ומכל מדינה אחרת בעולם;
 • הקמת גלריה מקוונת של תצלומי היצירות תחת כותרת "אמא, אני רואה מלחמה" ברשתות חברתיות, באתר האינטרנט של הפרויקט ובפלטפורמות אחרות ביחד עם שותפי היוזם;
 • ספרות (דיגיטציה) של תצלומי היצירות לכדי תערוכת קולאז' אחידה בעזרת טכנולוגיית בלוקצ'יין כלומר יצירת אסימון חסר תחליף (NFT) לצורך מכירתה במכירה פומבית של יצירות דיגיטליות;
 • הפצתו ברחבי העולם של סיפור על האירועים ועל הרגשות של ילדים באוקראינה ובמדינות אחרות אותם עוררו הכרזת ממשל צבאי באוקראינה והפלישה רבת החזיתות של הפדרציה הרוסית לשטח אוקראיני וזאת באמצעות הצגה פומבית הן של תצלומי יצירות מסוימות הן של תערוכת קולאז' אחידה בצורה לא מקוונת (בתחומי אוקראינה ובחו"ל) ובגלריה מקוונת של יוזם הפרויקט, וגם בהמלך הרכבת חומרי מידע (קטלוגים, לקטים, מוצרי דפוס וכו') אודות תערוכת הקולאז' בין אם בצורה חזותית ובין אם בצורה אור-קולית וכד';
 • ניתוב הכנסות שתתקבלנה ממכירת אסימון חסר תחליף (NFT) של תערוכת הקולאז' "אמא, אני רואה מלחמה" לטיפול בצורכי ילדים ולסיוע הנדרש להם בתנאי המלחמה ו/או בתקופה שלאחר ביטול הממשל הצבאי באוקראינה אך לא לפני מכירת אסימון חסר התחליף של תערוכת הקולאז'.
 • איסוף צדקות, תרומות וכו' באמצעות הפלטפורמה וניתובן לטיפול בצורכי ילדים וכן ולסיוע הנדרש להם בתנאי המלחמה ו/או בתקופה שלאחר ביטול הממשל הצבאי באוקראינה.

 

 1. תנאי השתתפות ודרישות הנוגעות ליצירות

 

2.1 להשתתף בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי מוזמנים נערים ונערות מתחת לגיל 18 ללא קשר לרמת ההשכלה, לסוג של הכשרה וכו' אשר ישתתפו אך ורק באמצעות האפוטרופוסים שלהם בתנאים המפורטים כאן.

 

2.2 איסוף תצלומים של יצירות לצורך הקמת אוסף ציורי ילדים ושל יצירות אחרות שלא ייכללו באוסף למוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" יחל ביום 1 באוקטובר שנת 2023 ויימשך עד הודעה רשמית של היוזם על סיום הפרויקט.

 

איסוף הציורים תיעשה דרך משרדו הרשמי של היוזם misw.org באמצעות רצף של פעולות המפורטות באתר על ידי היוזם.

 

אוסף היצירות יורכב מתצלומים של יצירות שייאספו במסגרת פרויקט התרמה "אמא, אני רואה מלחמה" החל מיום 3 במרץ שנת 2022 ומתצלומים של יצירות שהוגשו החל מיום 1 באוקטובר שנת 2023 שהוא יום ההשקה הרשמי של הקמפיין לאיסוף תצלומים של יצירות לאוסף המוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה".

 

2.3 כדי להשתתף בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי האפוטרופסים של היוצרים יצלמו את יצירותיהם ויגישו אותן ליוזם באמצעות ערוצי התקשורת המפורטים באתר הרשמי של היוזם misw.org.

מידע אודות סיום איסוף תצלומים של יצירות יתפרסם באתר הפרויקט וכן בדפי הפרויקט ברשתות חברתיות.

 

2.4 בכתב המועמדות אפוטרופסים של היוצרים יציינו פרטים אודותיהם (שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב), אודות היוצר, את גילו, את יישוב מגוריו ויצרפו תצלום של היצירה ו/או הערה, ציטוט של היוצר. במקום שמו של היוצר ניתן לציין שם בדוי או להגיש מועמדות בעילום שם היוצר.

 

 

לתצלום היצירה האפוטרופוס יצרף אישור שימוש בתצלום היצירה.

 

"אני               (שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב) בהיותי אפוטרופוס של הילד שמגיש תצלום היצירה, לאחר שעיינתי בתנאי ההשתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" נותן בזאת לקרן חסד "אמא, אני רואה" את רשותי לכלול את יצירת הילד שלי (בין השאר לשכפל את תוכן התצלום) באוסף המוזיאון הנ"ל וכן נותן אישור לא בלעדי לשימוש בתצלום היצירה שהוגש וזאת בדרכים המפורטות בסעיף 2.6 למשך כל תקופת הזכויות ביצירה בכל מדינה שהיא בכפוף לתנאי שימוש אחרים המפורטים כאן.

 

פרטים ליצירת קשר טלפון / דואר אלקטרוני, חתימה".

 

2.5 מספר היצירות שמשתתף אחד רשאי להגיש אינו מוגבל. היצירה תוּכַן באופן עצמאי או במשותף עם אחר ולא תפגע בזכויות ובאינטרס של אחרים לרבות בזכויות יוצרים, בפרטיות, באושיות המוסר וכו'.

 

2.6 על ידי השתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי אפוטרופסים של המשתתפים נותנים אישור (היתר) לא בלעדי לשימוש ללא תמורה בתצלום היצירה שהוגש וזאת למשך כל תקופת הזכויות ביצירה בכל מדינה באמצעות:

– פרסום של התצלומים, ההערות או הציטוטים של היוצרים במרשתת במסגרת הצגתם בגלריה המקוונת של המוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה", בדפי הפרויקט ברשתות חברתיות וכן בפלטפורמות של שותפי הפרויקט;

– עריכה של תצלומי היצירה באופן דיגיטלי;

– אחסון התצלום במרשמים מבוזרים באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין וטכנולוגיות דיגיטליות אחרות;

– ציון של שם היוצר, של גילו ושל יישוב מגוריו;

– הצגה פומבית ושימוש בתצלומי היצירות, בהערות או בציטוטים של היוצרים באירועים ובתערוכות של הפרויקט וזאת בדרכים המתאפשרות בהתאם למקום האירוע, בין השאר באמצעות הדפסה של כרזות, של תצלומים, של שלטים, של לוחות או בדרכים אחרות תוך שימוש בטכנולוגיות ובמכשור דיגיטליים;

– הכללה של תצלומי היצירות, של הערות או של ציטוטים של היוצרים בידיעונים, בלקטים של יצירות, בקטלוגים, במגזינים, בספרים ובחומרים אחרים הן בצורה דיגיטלית הן בצורה מודפסת בין אם בצורה חזותית ובין אם בצורה אור-קולית;

– ספרות (דיגיטציה) של תצלומי היצירות, של הערות או של ציטוטים של היוצרים לכדי תערוכת קולאז' אחידה בעזרת טכנולוגיית בלוקצ'יין ויצירת אסימון חסר תחליף (NFT) לצורך מכירתה במכירה פומבית של יצירות דיגיטליות;

– שימוש בכלים של NFT ובטכנולוגיות אחרות לספרות (דיגיטציה) של היצירות עם אפשרות של מכירתן במסגרת התרמה לצורך אגירת משאבים למימון תכניות הקרן;

– פרסום ומכירה של היצירה כחלק מתערוכת הקולאז' שסופרת באמצעות טכנולוגיות בלוקצ'יין ו-NFT.

– יצירת מוצרים נגזרים,

– שילוב בין תצלומי היצירות על מרכיביהם לכדי קולאז'ים ויצירות נגזרות שונות;

– שימוש בתצלומי היצירות או במרכיביהם המסוימים בין אם בנפרד ובין אם בשילוב עם תצלומים אחרים בייצור ובהפצה של מוצרים כלשהם למטרות מסחריות, בביצוע עבודות ובמתן שירותים;

– שימוש בתצלומי היצירות או במרכיביהם המסוימים בין אם בנפרד ובין אם בשילוב עם תצלומים אחרים לצורכי התרמה, איסוף צדקות וכד'.

 

2.7 על ידי השתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי האפוטרופסים מסכימים כי שימוש בתצלומי היצירות ייעשה רק בציון פרטי היוצר. תוך כדי שימוש בתצלום היצירה בדרכים המפורטות בסעיף 2.6 היוזם לא יציין פרטים אודות מי שצילם את היצירה. על ידי הגשת תצלום כמועמד להשתתפות בפרויקט יוצר התצלום נותן הסכמה לשימוש בתצלום בדרכים המפורטות בסעיף 2.6.

 

2.8 יוזם הקמת אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי מתחייב לעשות שימוש בתצלומי היצירות תוך כיבוד זכויות רוחניות של היוצרים המשתתפים ולציין את שמו, את גילו ואת יישוב מגוריו של היוצר ככל שמידע זה סופק על ידי אפוטרופסו.

 

2.9 על ידי השתתפות בהקמת אוסף ציורי ילדים למיזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" אפוטרופסים של המשתתפים מעניקים ליוזם ולשותפיו זכות לא בלעדית להשתמש בתצלומי היצירות בדרכים המפורטות בסעיף 2.6 למשך כל תקופת הזכויות ביצירה בכל מדינה שהיא.

אפוטרופסים של המשתתפים מתחייבים לעמוד בתנאים אלה ועל ידי הגשת תצלום היצירה לצורך הוספתה על אוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" נותנים הסכמה משתמעת לתנאי השתתפות אלה.

 

 1. בחירת היצירות

 

3.1 יצירות שהוגשו כדי להיכלל באוסף ציורי ילדים למוזיאון הדיגיטלי "אמא, אני רואה מלחמה" תדורגנה לפי הקריטריונים הבאים:

 • התאמה לנושא של פרויקט "אמא, אני רואה מלחמה";
 • דבקות בערכי המוסר, עמידה בדרישות החוק הקיים לעניין כיבוד זכויות ואינטרס של יחידים, של תאגידים ושל החברה האוקראינית;
 • עמידה בתנאים אחרים המפורטים כאן.

 

יצירה שאינה עומדת בתנאים המפורטים עשויה להידחות בהחלטת היוזם שהתקבלה בישיבת הוועדה שהוקמה בהחלטת היוזם.

 

3.2 יצירות העומדות בתנאים שהוצבו תיכללנה באוסף "אמא, אני רואה מלחמה" של המוזיאון הדיגיטלי, בגלריית תצלומים מקוונת בדפי הפרויקט ברשתות חברתיות, באתר של היוזם ו/או של שותפיו המוקדש לפרויקט וכן עשויות לשמש את היוזם ואת שותפיו בכל הצגה פומבית, תערוכה לא מקוונות הן באוקראינה הן במדינות אחרות לצורך המחשת הסיפור על האירועים שהתרחשו באוקראינה מאז 24 בפברואר 2022 דרך עיניי ילדים ועל הרגשות שעברו על ילדי אוקראינה ועל ילדים במדינות אחרות בעולם כשנודע להם על פרוץ המלחמה באוקראינה.

 

 1. מידע אודות מימוש הפרויקט

 

4.1 מידע אודות ספרות (דיגיטציה) של יצירות המשתתפים בפרויקט יתפרסם באתר הפרויקט ובדפי הפרויקט ברשתות חברתיות ו/או באתרים של שותפי הפרויקט הנוטלים חלק במימושו.

 

4.2 מידע אודות פרויקטים הזקוקים למימון למען טיפול בצורכי ילדים ומתן סיוע הנדרש להם בתנאי המלחמה ו/או בתקופה שלאחר ביטול הממשל הצבאי באוקראינה יתפרסם באתר הפרויקט ובדפי הפרויקט ברשתות חברתיות.

 

 1. תנאים אחרים

 

5.1 יוזם הפרויקט להקמת מוזיאון דיגיטלי אינו אחראי למהימנות המידע שנמסר על ידי אפוטרופסים של המשתתפים בפרויקט, אינו בודק מסמכים מזהים של האפוטרופוס ושל המשתתף.

 

5.2 היוזם אינו בודק מקוריות של יצירות, של הערות, של ציטוטים של היוצרים ובפרסום היצירה מציין את פרטי היוצר אשר נמסרו על ידי אפוטרופסו, קרי: שמו, גילו ויישוב מגוריו.

 

5.3 היוזם שומר לעצמו את הזכות לבחור תצלומי היצירות ולדחות מועמדות להשתתפות בפרויקט הקמת מוזיאון דיגיטלי של תצלומי היצירות על בסיס החלטה של וועדה רלוונטית שהוקמה על ידי היוזם אם תוכן היצירה מנוגד להוראות החוק להגנה על מוסר חברתי, פוגע בזכויות ובאינטרס של אחר וכד'.

 

5.4 עצם הרשמתם של המשתתפים מהווה הסכמתם לעיבוד פרטיהם האישיים ושימוש בהם על ידי היוזם לצורכי פרסום, חלוקת תעודות הוקרה וזאת מבלי לפגוע במוניטין של המשתתפים או בזכויותיהם, וכן לצורכי קידום נוספים. היוזם מתחייב לדבוק בכל דרישות הרגולציה האירופאית הכללית להגנה על מידע בדבר אחסון מאובטח של פרטים אישיים. למשתתפים עומדת זכות של גישה, של התערבות, של תיקון ושל העברה ביחס לפרטיהם האישיים שנמסרו וכן אפשרות להגביל עיבוד פרטיהם ואף לדרוש את מחיקתם. עם בקשות רלוונטיות יש לפנות ליוזם.

 

5.5 אנו מתחייבים להתייחס בכובד ראש לאחסון ועיבוד של נתונים ותומכים בעקרונות החוק האוקראיני בדבר הגנה על נתונים. אנו מתחייבים לשמור על סודיות של המשתתפים ושל כל הפרטים האישיים שנתקבלו מהמשתתפים. במעמד ההרשמה המשתתף ימסור פרטים אישיים מסוימים. מידע שנמסר על ידי המשתתף לא יהיה זמין למכירה או לשימוש על ידי גורמים שלישיים. המידע ישמש אך ורק לצורכי הקמת המוזיאון הדיגיטלי ועדכון המשתתף על שינויים או תוספות בתנאי השתתפות אלו.